Popular Products

Podobne linki

Popular Searches

Umowy Leasingu W Prawie Bilansowym I Podatkowym – Ebook

 • Promocja, wyprzedaż, pomysł na prezent - Umowy Leasingu W Prawie Bilansowym I Podatkowym – Ebook
  Promocja, wyprzedaż, pomysł na prezent - Umowy Leasingu W Prawie Bilansowym I Podatkowym – Ebook
  Kategoria fajnego i taniego - E Books
  Marka - Fajny i tani Produkt markowy Wolters Kluwer Polska

  Informacje dodatkowe o prezencie - Problematyka umów leasingu od wielu lat budzi zainteresowanie prawników i ekonomistów - zarówno teoretyków, jak i praktyków prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego. W niniejszej książce podjęto próbę syntezy jej trzech podstawowych aspektów. Pierwszy z nich to zagadnienia prawa cywilnego uwzględnione w polskim systemie prawnym w przepisach kodeksu cywilnego. Z regulacji tych wynika społeczno-gospodarczy cel umów leasingu. Drugi aspekt obejmuje zagadnienia prawa podatkowego.

  Opis produktu na wyprzedaż - Problematyka umów leasingu od wielu lat budzi zainteresowanie prawników i ekonomistów - zarówno teoretyków, jak i praktyków prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego. W niniejszej książce podjęto próbę syntezy jej trzech podstawowych aspektów. Pierwszy z nich to zagadnienia prawa cywilnego uwzględnione w polskim systemie prawnym w przepisach kodeksu cywilnego. Z regulacji tych wynika społeczno-gospodarczy cel umów leasingu. Drugi aspekt obejmuje zagadnienia prawa podatkowego. Zasady opodatkowania stron umowy leasingu, stanowiące element polityki fiskalnej, determinują zarówno zobowiązania podatkowe finansującego i korzy-stającego, jak i wpływy podatkowe państwa. Ostatni aspekt dotyczy zagadnień prawa bilansowego. Umowy leasingu wpływają na obraz sytuacji finansowej oraz na wyniki finansowe jednostek gospodarczych - i przez to na decyzje ekonomiczne użytkowników sprawozdań finansowych. Wyróżnionym aspektom odpowiada struktura pracy. Pierwsza jej część omawia prawnopodatkowe skutki umów leasingu, w tym m.in. cywilnoprawne regulacje leasingu i opodatkowanie takich umów, natomiast druga część - rachunkowość leasingu. Adresatami opracowania są przede wszystkim księgowi, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, a także pracownicy na-ukowi i studenci zainteresowani problematyką umów leasingu.


  Podobne słowa określające prezentowany prezent - E-Books
  Dostawa - bezpłatna dostawa
  Czas dostawy - plik do pobrania natychmiast

  Cena promocyjna - PLN 67.15

  Czytaj dalej:

 

Similar Products

Magnify Promocja, wyprzedaż, pomysł na prezent - Ceny Transferowe W Prawie Bilansowym I Podatkowym - Ebook
Promocja, wyprzedaż, pomysł na prezent - Ceny Transferowe W Prawie Bilansowym I Podatkowym - Ebook
Promocja, wyprzedaż, pomysł na prezent - Ceny Transferowe W Prawie Bilansowym I Podatkowym - Ebook
Kategoria fajnego i taniego - E Books
Marka - Fajny i tani Produkt markowy Wiedza I Praktyka
Informacje dodatkowe o prezencie - Podmioty powiązane mogą dokonywać podziału zysków na korzyść jednej ze stron, stosując ceny odbiegające od cen rynkowych. Sprawdź, czy Twoja firma przeprowadza takie transakcje i jakie obowiązki spoczywają na Tobie w związku z nimi. Zobacz, jakie są metody ustalania cen transferowych. Podmioty powiązane mogą je określać bazując na analizie transakcji lub na analizie dochodów. Jednak to organ podatkowy ma decydujący głos, która metoda jest najwłaściwsza.
Podobne słowa określające prezentowany prezent - E-Books
Dostawa - bezpłatna dostawa
Czas dostawy - plik do pobrania natychmiast
 
  Cena promocyjna - PLN 42.00
 
zobacz, kup
Magnify Promocja, wyprzedaż, pomysł na prezent - Umowy Elektroniczne W Prawie Prywatnym Międzynarodowym - Ebook
Promocja, wyprzedaż, pomysł na prezent - Umowy Elektroniczne W Prawie Prywatnym Międzynarodowym - Ebook
Promocja, wyprzedaż, pomysł na prezent - Umowy Elektroniczne W Prawie Prywatnym Międzynarodowym - Ebook
Kategoria fajnego i taniego - E Books
Marka - Fajny i tani Produkt markowy Wolters Kluwer Polska
Informacje dodatkowe o prezencie - Czy dla wyodrębnionego już obecnie typu umów elektronicznych (ze względu na sposób zawarcia lub wykonania umowy) można wykorzystywać dotychczasowe kryteria wskazywania prawa właściwego, czy potrzebne jest stworzenie nowych rozwiązań? Handel elektroniczny stwarza sytuację, w której coraz więcej umów jest zawieranych i wykonywanych transgranicznie. To umiędzynarodowienie stosunków handlowych w obszarze gospodarki elektronicznej staje się nawet jej cechą charakterystyczną.
Podobne słowa określające prezentowany prezent - E-Books
Dostawa - bezpłatna dostawa
Czas dostawy - plik do pobrania natychmiast
 
  Cena promocyjna - PLN 27.20
 
zobacz, kup
Magnify Promocja, wyprzedaż, pomysł na prezent - Umowa O Dział Spadku – Ebook
Promocja, wyprzedaż, pomysł na prezent - Umowa O Dział Spadku – Ebook
Promocja, wyprzedaż, pomysł na prezent - Umowa O Dział Spadku – Ebook
Kategoria fajnego i taniego - E Books
Marka - Fajny i tani Produkt markowy Wolters Kluwer Polska
Informacje dodatkowe o prezencie - Stan prawny na 10.11.2007 r. Dział spadku należy do tych instytucji z zakresu prawa spadkowego, które odgrywają szczególnie istotną rolę w praktyce, tak z perspektywy ochrony interesów spadkobierców, jak i innych osób. Przez dział spadku realizują się bowiem podstawowe cele prawa spadkowego w razie, gdy do dziedziczenia powołany jest więcej niż jeden podmiot. Unormowanie umowy o dział spadku w polskim prawie cywilnym trudno uznać za
Podobne słowa określające prezentowany prezent - E-Books
Dostawa - bezpłatna dostawa
Czas dostawy - plik do pobrania natychmiast
 
  Cena promocyjna - PLN 50.15
 
zobacz, kup
Magnify Promocja, wyprzedaż, pomysł na prezent - Abolicja Podatkowa. Komentarz - Ebook
Promocja, wyprzedaż, pomysł na prezent - Abolicja Podatkowa. Komentarz - Ebook
Promocja, wyprzedaż, pomysł na prezent - Abolicja Podatkowa. Komentarz - Ebook
Kategoria fajnego i taniego - E Books
Marka - Fajny i tani Produkt markowy Wolters Kluwer Polska
Informacje dodatkowe o prezencie - Stan prawny na 1.10.2008 r. Ustawa abolicyjna weszła w życie 6 sierpnia 2008 r. Dotyczy dochodów zagranicznych osiąganych w takich państwach, z którymi polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują stosowanie metody zaliczenia, bądź z którymi Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Sprawdź, jakie to są
Podobne słowa określające prezentowany prezent - E-Books
Dostawa - bezpłatna dostawa
Czas dostawy - plik do pobrania natychmiast
 
  Cena promocyjna - PLN 62.10
 
zobacz, kup