Popular Products

Podobne linki

Popular Searches

Komitet Praw Człowieka Onz. Wybór Orzecznictwa – Ebook

 • Promocja, wyprzedaż, pomysł na prezent - Komitet Praw Człowieka Onz. Wybór Orzecznictwa – Ebook
  Promocja, wyprzedaż, pomysł na prezent - Komitet Praw Człowieka Onz. Wybór Orzecznictwa – Ebook
  Kategoria fajnego i taniego - E Books
  Marka - Fajny i tani Produkt markowy Wolters Kluwer Polska

  Informacje dodatkowe o prezencie - Niniejsza książka jest pierwszą polską publikacją prezentującą dorobek orzeczniczy Komitetu Praw Człowieka ONZ , organu czuwającego nad implementacją przez państwa postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Osobistych (Obywatelskich) i Politycznych, którego stroną Polska jest od 1977 roku. Autorzy dokonali wyboru i tłumaczenia kilkudziesięciu najciekawszych decyzji tego organu wydanych na przestrzeni przeszło dwudziestu lat w trybie procedury rozpatrywania skarg

  Opis produktu na wyprzedaż - Niniejsza książka jest pierwszą polską publikacją prezentującą dorobek orzeczniczy Komitetu Praw Człowieka ONZ , organu czuwającego nad implementacją przez państwa postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Osobistych (Obywatelskich) i Politycznych, którego stroną Polska jest od 1977 roku. Autorzy dokonali wyboru i tłumaczenia kilkudziesięciu najciekawszych decyzji tego organu wydanych na przestrzeni przeszło dwudziestu lat w trybie procedury rozpatrywania skarg indywidualnych. Publikacja ma na celu ukazanie znaczącego wkładu Komitetu Praw Człowieka w rozwój międzynarodowego standardu praw człowieka. Prezentowane orzeczenia podejmują interesujące kwestie związane z realizacją takich fundamentalnych praw i wolności jak m.in. prawo do życia, zakaz tortur, zakaz dyskryminacji, wolność słowa, prawo do sądu czy prawo do prywatności. Adresaci: Pozycja ta, adresowana do szerokiego kręgu odbiorców, spotka się niewątpliwie z zainteresowaniem zarówno praktyków prawa (sędziowie, adwokaci, prokuratorzy), jak i teoretyków. Jej adresatami są także inne osoby zajmujące się zawodowo tematyką praw człowieka, w tym pracownicy instytucji państwowych i licznych organizacji pozarządowych. Książka stanowi ponadto wartościową pomoc dydaktyczną w edukacji o prawach człowieka prowadzonej na poziomie uniwersyteckim oraz w ramach specjalistycznych szkoleń. Autorzy: Publikacja została przygotowana przez zespół Poznańskiego Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN pod kierunkiem prof. Romana Wieruszewskiego, członka i wiceprzewodniczącego Komitetu Praw Człowieka ONZ w latach 1998-2000 i 2003-2006.


  Podobne słowa określające prezentowany prezent - E-Books
  Dostawa - bezpłatna dostawa
  Czas dostawy - plik do pobrania natychmiast

  Cena promocyjna - PLN 84.15

  Czytaj dalej:

 

Similar Products

Magnify Promocja, wyprzedaż, pomysł na prezent - Wolności I Prawa Człowieka W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wydanie 2 - Ebook
Promocja, wyprzedaż, pomysł na prezent - Wolności I Prawa Człowieka W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wydanie 2 - Ebook
Promocja, wyprzedaż, pomysł na prezent - Wolności I Prawa Człowieka W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wydanie 2 - Ebook
Kategoria fajnego i taniego - E Books
Marka - Fajny i tani Produkt markowy Wolters Kluwer Polska
Informacje dodatkowe o prezencie - Wejście w życie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. wniosło do polskiego prawa systemowe uregulowanie kwestii wolności i praw człowieka. Uzupełniając ofertę rynku wydawniczego w tym zakresie, przedstawiamy czytelnikom przede wszystkim problematykę konstytucyjno-ustrojową, a także w sposób przekrojowy ukazujemy system wolności i praw człowieka zawarty w rozdziale II Konstytucji. Prezentowane opracowanie składa się z ośmiu rozdziałów tworzących
Podobne słowa określające prezentowany prezent - E-Books
Dostawa - bezpłatna dostawa
Czas dostawy - plik do pobrania natychmiast
 
  Cena promocyjna - PLN 41.65
 
zobacz, kup
Magnify Promocja, wyprzedaż, pomysł na prezent - Wolność Wypowiedzi Prasowej - Ebook
Promocja, wyprzedaż, pomysł na prezent - Wolność Wypowiedzi Prasowej - Ebook
Promocja, wyprzedaż, pomysł na prezent - Wolność Wypowiedzi Prasowej - Ebook
Kategoria fajnego i taniego - E Books
Marka - Fajny i tani Produkt markowy Wolters Kluwer Polska
Informacje dodatkowe o prezencie - Obecnie, gdy rola prasy w kształtowaniu poglądów i postaw jest tak znacząca jak nigdy dotąd (a nawet - zdaniem niektórych - wymknęła się spod kontroli), szczególnego znaczenia nabierają instytucje i zasady prawne, zawarte w ustawie Prawo prasowe i w przepisach z nią związanych , które wyznaczają granice wolności wypowiedzi. Na co dzień nie zawsze dostrzega się ich znaczenie, krytykowane za to bywają często. Niezależnie jednak od
Podobne słowa określające prezentowany prezent - E-Books
Dostawa - bezpłatna dostawa
Czas dostawy - plik do pobrania natychmiast
 
  Cena promocyjna - PLN 50.15
 
zobacz, kup
Magnify Promocja, wyprzedaż, pomysł na prezent - Słownik Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Angielsko-francusko-polski – Ebook
Promocja, wyprzedaż, pomysł na prezent - Słownik Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Angielsko-francusko-polski – Ebook
Promocja, wyprzedaż, pomysł na prezent - Słownik Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Angielsko-francusko-polski – Ebook
Kategoria fajnego i taniego - E Books
Marka - Fajny i tani Produkt markowy Wolters Kluwer Polska
Informacje dodatkowe o prezencie - Słownik Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, zawierający ponad 3600 haseł , jest pierwszym na polskim, a także europejskim rynku słownikiem na ten temat. Obejmuje język samej konwencji, jej protokołów i Regulaminu Trybunału oraz słownictwo typowe dla dziedzin, których najczęściej dotyczą skargi wnoszone do Strasburga. Część słownikowa uzupełniona jest objaśnieniami do wielu haseł , często z podaniem źródła występowania określonego słowa lub zwrotu.
Podobne słowa określające prezentowany prezent - E-Books
Dostawa - bezpłatna dostawa
Czas dostawy - plik do pobrania natychmiast
 
  Cena promocyjna - PLN 109.65
 
zobacz, kup
Magnify Promocja, wyprzedaż, pomysł na prezent - Abc - Jak Założyć I Prowadzić Własną Firmę - Ebook
Promocja, wyprzedaż, pomysł na prezent - Abc - Jak Założyć I Prowadzić Własną Firmę - Ebook
Promocja, wyprzedaż, pomysł na prezent - Abc - Jak Założyć I Prowadzić Własną Firmę - Ebook
Kategoria fajnego i taniego - E Books
Marka - Fajny i tani Produkt markowy Marcus S c
Informacje dodatkowe o prezencie - Na poradnik składają się części A i C książki ''ABC small business'u''. Wybór formy prowadzenia działalności, rejestracja firmy, wybór metody opodatkowania, podstawy marketingu, biznes plan, rozliczenia z urzędem skarbowym, ordynacja podatkowa.
Podobne słowa określające prezentowany prezent - E-Books
Dostawa - bezpłatna dostawa
Czas dostawy - plik do pobrania natychmiast
 
  Cena promocyjna - PLN 29.90
 
zobacz, kup