Popular Products

Podobne linki

Popular Searches

Ochrona Tajemnicy Przedsiębiorstwa - Ebook

 • Promocja, wyprzedaż, pomysł na prezent - Ochrona Tajemnicy Przedsiębiorstwa - Ebook
  Promocja, wyprzedaż, pomysł na prezent - Ochrona Tajemnicy Przedsiębiorstwa - Ebook
  Kategoria fajnego i taniego - E Books
  Marka - Fajny i tani Produkt markowy Wolters Kluwer Polska

  Informacje dodatkowe o prezencie - Stan prawny na 14.03.2006 r. Tajemnice przedsiębiorstwa , obejmujące np. plany sprzedażowe, marketingowe, systemy wynagrodzeń lub know-how produkcyjne mają dla funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa znaczenie strategiczne. Praca przedstawia wszystkie dostępne instrumenty cywilnoprawnej ochrony informacji poufnych zawarte m.in. w ustawie o zwalczaniu

  Opis produktu na wyprzedaż - Stan prawny na 14.03.2006 r. Tajemnice przedsiębiorstwa , obejmujące np. plany sprzedażowe, marketingowe, systemy wynagrodzeń lub know-how produkcyjne mają dla funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa znaczenie strategiczne. Praca przedstawia wszystkie dostępne instrumenty cywilnoprawnej ochrony informacji poufnych zawarte m.in. w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, kodeksie cywilnym, kodeksie pracy czy kodeksie spółek handlowych. Poddano w niej analizie ochronę tajemnic komercyjnych (m.in. na podstawie art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisów kodeksu cywilnego dotyczących ochrony informacji w trakcie negocjacji, przepisów kodeksu pracy ustanawiających zakazy konkurencji oraz regulacji prawa handlowego dotyczących wspólników spółek i ich organów w zakresie obowiązku ochrony informacji poufnych). Omówiono problematykę ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w prawie polskim, europejskim oraz w aspekcie porównawczym, z uwzględnieniem porozumienia TRIPS. Przedstawiony został dorobek doktryny, orzecznictwa polskiego i zagranicznego; zrozumienie poszczególnych rozważań ułatwiają liczne przykłady i podsumowania. Książka jest przeznaczona dla wszystkich prawników zajmujących się prawem własności intelektualnej i zagadnieniami zwalczania nieuczciwej konkurencji.


  Podobne słowa określające prezentowany prezent - E-Books
  Dostawa - bezpłatna dostawa
  Czas dostawy - plik do pobrania natychmiast

  Cena promocyjna - PLN 39.20

  Czytaj dalej:

 

Similar Products

Magnify Promocja, wyprzedaż, pomysł na prezent - Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa. Budowanie Zdrowej Efektywnej Organizacji - Ebook
Promocja, wyprzedaż, pomysł na prezent - Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa. Budowanie Zdrowej Efektywnej Organizacji - Ebook
Promocja, wyprzedaż, pomysł na prezent - Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa. Budowanie Zdrowej Efektywnej Organizacji - Ebook
Kategoria fajnego i taniego - E Books
Marka - Fajny i tani Produkt markowy Wolters Kluwer Polska
Informacje dodatkowe o prezencie - W obecnej rzeczywistości gospodarczej wśród przedsiębiorstw zaobserwować można rosnące zainteresowanie zagadnieniami społecznej odpowiedzialności biznesu ( Corporate Social Responsibility - CSR ). Coraz częściej organizacje podejmują działania zmierzające do tego, aby dbałość o interesy ekonomiczne powiązana była z dbałością o przestrzeganie etycznych zasad odpowiedzialności wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego. Celem tej publikacji jest właśnie pokazanie
Podobne słowa określające prezentowany prezent - E-Books
Dostawa - bezpłatna dostawa
Czas dostawy - plik do pobrania natychmiast
 
  Cena promocyjna - PLN 41.65
 
zobacz, kup
Magnify Promocja, wyprzedaż, pomysł na prezent - Wycena I Kształtowanie Wartości Przedsiębiorstwa - Ebook
Promocja, wyprzedaż, pomysł na prezent - Wycena I Kształtowanie Wartości Przedsiębiorstwa - Ebook
Promocja, wyprzedaż, pomysł na prezent - Wycena I Kształtowanie Wartości Przedsiębiorstwa - Ebook
Kategoria fajnego i taniego - E Books
Marka - Fajny i tani Produkt markowy Wolters Kluwer Polska
Informacje dodatkowe o prezencie - W książce w zarysie przedstawiono zagadnienia związane z wyceną przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem warstwy teoretyczno-metodycznej podjętej problematyki. Ukazano uregulowania formalnoprawne dotyczące wyceny przedsiębiorstw oraz przesłanki i procedury wyceny , a także omówiono stosowane w praktyce metody wyceny przedsiębiorstwa. Z uwagi na szybki rozwój koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa ( value based management ) oraz na
Podobne słowa określające prezentowany prezent - E-Books
Dostawa - bezpłatna dostawa
Czas dostawy - plik do pobrania natychmiast
 
  Cena promocyjna - PLN 33.15
 
zobacz, kup
Magnify Promocja, wyprzedaż, pomysł na prezent - Tajemnica Zawodowa I Jej Ochrona W Polskim Procesie Karnym - Ebook
Promocja, wyprzedaż, pomysł na prezent - Tajemnica Zawodowa I Jej Ochrona W Polskim Procesie Karnym - Ebook
Promocja, wyprzedaż, pomysł na prezent - Tajemnica Zawodowa I Jej Ochrona W Polskim Procesie Karnym - Ebook
Kategoria fajnego i taniego - E Books
Marka - Fajny i tani Produkt markowy Wolters Kluwer Polska
Informacje dodatkowe o prezencie - Stan prawny na 01.02.2007 r. W książce zawarto analizę instytucji tajemnicy zawodowej oraz regulacji dotyczących jej ochrony w procesie karnym. Uwzględniono też odnoszące się do zawodowej dyskrecji orzecznictwo i dogmatykę prawa. Podniesiono kwestie takie jak względny czy bezwzględny charakter tajemnicy zawodów prawniczych, granice ochrony tajemnicy dziennikarskiej, adwokackiej, dotarcie do zawodowych sekretów zawartych w dokumentach i dowodach
Podobne słowa określające prezentowany prezent - E-Books
Dostawa - bezpłatna dostawa
Czas dostawy - plik do pobrania natychmiast
 
  Cena promocyjna - PLN 50.15
 
zobacz, kup
Magnify Promocja, wyprzedaż, pomysł na prezent - Firma I Jej Ochrona – Ebook
Promocja, wyprzedaż, pomysł na prezent - Firma I Jej Ochrona – Ebook
Promocja, wyprzedaż, pomysł na prezent - Firma I Jej Ochrona – Ebook
Kategoria fajnego i taniego - E Books
Marka - Fajny i tani Produkt markowy Wolters Kluwer Polska
Informacje dodatkowe o prezencie - Stan prawny na 30.10.2008 r. Prezentowana monografia stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień związanych z instytucją firmy , która w 2003 r. doczekała się po prawie 70 latach nowej regulacji prawnej. Zgodnie z nią firma nie może być już postrzegana jako oznaczenie przedsiębiorstwa, gdyż stanowi jedynie oznaczenie przedsiębiorcy. Autorka analizuje m.in. reguły tworzenia firmy, rozporządzania nią w obrocie, podstawy prawne jej
Podobne słowa określające prezentowany prezent - E-Books
Dostawa - bezpłatna dostawa
Czas dostawy - plik do pobrania natychmiast
 
  Cena promocyjna - PLN 58.65
 
zobacz, kup